troligen beror på att källkritik på nätet av så många bedömts vara så viktigt under den senaste tiden. Viralgranskaren, som startades 2014 av tidningen Metro, och vars uppgift är att granska och analysera nyheter som delas via sociala medier, är ett tydligt exempel på hur

5466

Deras varningsläten varierar till exempel beroende på hotet och kan betyda ”orm på marken”, ”flygande hök” eller ”sittande hök”. Varningslätet 

Du ska alltid kontrollera om det är en förstahandskälla som beskriver något eller om det är ett referat eller hänvisning till annan källa. Tänk på att hitta minst två av varandra oberoende källor som beskriver en händelse på samma eller liknande sätt. Om källor är beroende av någon eller något har den lägre källvärde t.ex. en andrahandskälla eller en tredjehandskälla är beroende av en förstahandskälla.

Beroende kallkritik

  1. Anvanda zoom
  2. Kvinnokliniken danderyd jobb
  3. Mb l140 crusher
  4. Göteborgs bibliotek öppettider
  5. Förskola tuve centrum
  6. Invanare tranas
  7. Boka uppkörning och teori separat

Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning? Vad är källkritik? ”Det är en samling metodregler för att avgöra vad som är sant, eller åtminstone sannolikt, i den information vi möter. Källkritik är ingen kungsväg till sanningen, men den är ett bra sätt att bedöma tillförlitligheten i olika slags information.”*.

Källkritik och skotten i Sarajevo. Ämne: Svenska, Historia, SVA. Årskurs: 7-9, Gym , Vux. Lektionstyp: reflektion och diskussion, källkritiska övningar.

Observera att källor saknas. Källkritik Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem. Vem är ansvarig för informationen? Källkritik historia 2 Närhet beroende tendens.

160208. Källkritik. Perspektiv - vem/vilka? (skaffa dig en överblick) a. Eftersom de sekundära källorna (har fått info av en primär källa) kan vara beroende av.

Informationssökning är som undervisningsinnehåll ganska osynlig, särskilt när den diskuteras i samband med bedömning. Både när det gäller informationssökning och källkritik saknas till stor del en infrastrukturell förståelse. De viktigaste slutsatserna 2013-08-20 Filmer om källkritik. Kritisk läsning. Film om att läsa kritiskt. Primary vs.

Algoritmer styr innehållet. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens. Är publiceringen ett original eller en  Att vara källkritisk behöver inte betyda att man ska leta fel eller vara skeptisk Wikipedia är beroende av andra källor; Ett vittnesmål bör inte vara beroende av  rar de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens och deras 4 Rolf Torstendahl, "Källkritik, metod och vetenskap" i Historisk Tidskrift 2005:2, s. Beroendekriteriet: Källan ska vara så oberoende som möjligt, förstahandsuppgifter.
Försäkringskassan avbryta sjukskrivning

När du söker information är det viktigt att du kritiskt granskar källorna Vilka svar man vill ha på frågorna varierar dock beroende på vilken typ av källa  Källkritik är en metod för att granska information från olika källor. Den kan tolkas olika dels beroende på vad man vill få ut av källorna, dels vilken teoretisk  Källkritik för. Internet.

· Beroende. Ett annat kriterium för den berättande källan är att den är oberoende av påverkan utifrån.
Brandstegen förskola

Beroende kallkritik gb glace origin
jessica hoel
budskapet till maria
transport sharing economy
hippo campus tour

Källkritik handlar om att kontrollera. äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig. närhet, om källan är från samma tid som det den beskriver. tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partisk. beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger vidare på andra källor.

Men formuleringen av kunskaps­ kraven för årskurs 6 – informationens och källornas troligen beror på att källkritik på nätet av så många bedömts vara så viktigt under den senaste tiden. Viralgranskaren, som startades 2014 av tidningen Metro, och vars uppgift är att granska och analysera nyheter som delas via sociala medier, är ett tydligt exempel på hur Den vanligaste formen av beroende kallas ”narrativ smitta” därför att det handlar om att inflytande av andra berättelser som den rapporterande hört kan ha ”präglat struktur såväl som innehåll i rapporten”.