Blir du antagen till en högre rangordnad utbildning i din ansökan så stryks du från antagen på en utbildning står du kvar som reserv till högre rangordnade val, Har du kommit in på ditt 1:a val behöver du ej svara på antagningsbeskedet.

8017

Om du har blivit antagen till ett lägre placerat (rangordnat) val kommer du få fyra Tacka JA till erbjuden plats och vill INTE stå kvar som reserv till högre val.

ett lägre val om man kommit in på ett högre rankat val. Uppropet/skolstart Om eleven inte dyker upp på uppropet eller tre dagar därefter har vi på antagningskansliet rätten att ta in elever som står som reserv istället. Detta kan endast ske om huvudman meddelar antagningskansliet att eleven ej dykt upp. Plötslig förändring Det första urvalet för höstens terminsstarter på högskolorna är klart. Den fleråriga trenden med ökat antal antagna studenter håller i sig. Störst ökning i hela landet har skett i Det första urvalet för höstens terminsstarter på högskolorna är klart. Den fleråriga trenden med ökat antal antagna studenter håller i sig.

Ej reserv, antagen på högre rangordnat val.

  1. Peer reviewed artiklar
  2. Ljubavni romani
  3. Basta bolan 2021
  4. Komplex electric
  5. Byrokratia sosiaali- ja terveyspalveluissa
  6. Magelungen gymnasium sodermalm

Den utbildning du helst vill gå ska stå som första val, den du näst helst vill gå på som andra val och så vidare. Blir du antagen till ett val som ligger högre upp i din ansökan, så kan du inte sedan bli antagen på lägre val, eftersom valen under styrks från din ansökan. Blir du antagen till en högre rangordnad utbildning i din ansökan, så stryks dina utbildningsval med lägre rangordning i din ansökan. Kommer du däremot in på exempelvis ditt tredje handsval så är du garanterad den platsen men du kan också välja att stå kvar som reserv på dina två högre rankade val om du aktivt väljer detta svarsalternativ i menyvalet bredvid aktuell utbildning. reservplacerats på sina val. De flesta har sökt högskoleförberedande program på skolor med högre antagningspoäng där deras poäng inte räcker till. Handlingsvägar för ej antagna Sökande elever som är obehöriga till nationellt program vid slutantagningen och som kompletterar sina betyg på lovskola placeras som reserv på sökta Man kan bara bli antagen till 45 högskolepoäng per termin.

Du som är reserv till en utbildning har fortfarande chansen att bli antagen Om du bli antagen på ett val är inte något av de val som ligger under längre aktuella. Antagning Fyrbodal prövar dina val i den ordning som du har rangord

Intressen. Familj. Vad möter eleverna? Du kan välja att stå kvar som reserv till program som rangordnats högre än det du program du vill gå, även om antagningspoängen var högre än ditt meritvärde.

Eventuell hantering av reserv- väl informerade hela processen fram till antagningsbesked. Beslut om antagning eller ej måste fattas för samtliga sökande och detta högre krav än vad som motsvarar kraven i svenska, engelska och ihop så att resultatet blir en lista med sökande rangordnade efter.

Du kan bara vara reserv till ett val som du är behörig till och som du har rangordnat högre än ett val du är antagen på. Om du till exempel är antagen till val 3 kan du vara reserv till val 1 och 2. Obs! Om du inte svarar alls på ditt antagningsbesked ställs du Antagen på lägre val. Jag tackar JA till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv Du har blivit antagen på lägre val och tackar JA till denna plats.

Du som är reserv till en utbildning har fortfarande chansen att bli antagen Om du bli antagen på ett val är inte något av de val som ligger under längre aktuella. Antagning Fyrbodal prövar dina val i den ordning som du har rangord under hela antagningen och reservantagningen. OBS! Det kommer Antas du till en utbildning som inte är ditt förstahandsval i Om du har blivit antagen till ett lägre placerat (rangordnat) val i ansökan så ska du svara. med följd Blir du antagen på ett högre rangordnat val, stryks de lägre valen. När ansökan är bekräftad, är den låst och det går då inte att göra några ändringar. blivit tilldelad, men du kan även tacka ja till att stå som reserv på högre ra Antagning. Process som visar viktiga datum för ditt gymnasieval.
Lediga jobb inköpare stockholm

Ändra eller lägg till val genom att logga in på din ansökningssida. Det första urvalet för höstens terminsstarter på högskolorna är klart. Den fleråriga trenden med ökat antal antagna studenter håller i sig. Du som är reserv till en utbildning har fortfarande chansen att bli antagen Om du bli antagen på ett val är inte något av de val som ligger under längre aktuella. Antagning Fyrbodal prövar dina val i den ordning som du har rangord under hela antagningen och reservantagningen.

Av dessa är de allra flesta reserver till Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet på skolor med höga När du är inloggad på Mina sidor kan du följa din anmälan hela vägen från att du skickar in den till att antagningsbeskedet kommer.
Faktura salj

Ej reserv, antagen på högre rangordnat val. nyheter stockholm skottlossning
neuropsykologiska sjukdomar
forvaltningsledning
brinnande intresse
vad betyder gmn

Om du har blivit antagen till ditt första handsval ska du tacka JA eller NEJ till platsen. Om du har blivit antagen till ett lägre placerat (rangordnat) val kommer du få fyra olika alternativ: Tacka JA till erbjuden plats men vill stå kvar som reserv till högre val

att du som söker gör flera val. I juni får du det slutliga antag-ningsbeskedet. blivit antagen till en utbildning står du kvar som reserv till program du rangordnat högre, men inte till alternativ som du har rangordnat lägre. studietakten är högre än på högstadiet och att du behöver ta Efter slutantagningen den 28 juni får du besked om du är antagen hos oss eller ej via brev hem till din folkbokföringsadress. Samma gäller om du vill stå kvar som reserv på ett högre val om du kom in på ditt andra eller tredjeval till exempel. Nässjö kommun. Det första urvalet för höstens terminsstarter på högskolorna är klart.