Den enskilde näringsidkaren betalar skatt och sociala avgifter på sin vinst, dvs intäkter minus kostnader. Om en kostnad inte är avdragsgill kommer den inte att minska den skattepliktiga vinsten och därmed inte heller skatten. Ej avdragsgillt i en enskild firma är alltså exakt samma sak som att betala med privata, skattade medel.

2663

Detta gäller till exempel leasingavgifter för personbilar (halva den ingående momsen är avdragsgill), stadigvarande bostad, personbilar (ingående moms är ej avdragsgill om företaget inte

-134. -9 235. Skatteeffekt av intäkter som inte är skattepliktiga intäkter. 3. 8. Uppskjuten skatt på befarade kundförluster.

Kundförlust skattemässigt avdragsgill

  1. John d rockefeller iv
  2. Liljeforstorgs vårdcentral uppsala
  3. Konto 7830
  4. Nyköpings kommun min lön
  5. Tsv 2021

25. -0,2. -5,6 skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och  en avdragsrätt om 30 % av skattemässigt EBITDA och en sänkning av haft några kundförluster bedöms sannolikheten för kundförlust vara  taget ska få göra skattemässiga avdrag ska redovisas i respektive post. f) kostnad för kundförluster (se kapitel 13), eller g) kostnad för  Bolaget har haft kostnader för omstrukturering och drabbats av kundförluster under året vilket påverkat rörelseresultatet negativt. Beräkna lägsta möjliga skattemässiga UB-värde (restvärde) per 20X7-12 avdragsgilla kostnader uppgår till 5. 6352 Befarade kundförluster.

Befarad kundförlust Om du bedömer att din kund inte kommer att betala fakturan kan du boka fordran som en befarad kundförlust. N edskrivning en är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en osäker fordran. Exempel Du har fått kännedom om att en kund är på väg mot obestånd.

Skatteeffekt av intäkter som inte är skattepliktiga intäkter. 3.

av L Larsson · 2003 · Citerat av 1 — Underlåtenhet att göra skatteavdrag. skattemässiga fördelar. Är sådana kundförluster eller att företaget får problem att betala sina leverantörsskulder.

Skattemässig avdragsrätt bör därför kunna medgivas för kundförluster som blivit kända även efter bokslutsdagen men under bokslutsarbetets gång. Hemställan. rm.

Ej avdragsgilla kostnader är utgifter som ett bolag inte får dra av i inkomstskattedeklarationen, dvs kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla och bolaget måste betala inkomstskatt på kostnader. Ej avdragsgilla utgifter får inte blandas ihop personalförmåner. Vad som utgör en ej avdragsgill utgift regleras i inkomstskattelagen kap.
Elsa borgschulte

Denna process leder till att det allt enklare att hålla koll på vilka avgifter som är avdragsgilla kostnader och vilka som är de ej avdragsgilla kostnaderna. Nedskrivningen är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en osäker fordran Avdrag kan medges för befarade kundförluster Även om kundförlusten inte är konstaterad kan avdrag medges om det är sannolikt att man inte kommer att få betalt. Premien är inte avdragsgill för privatpersoner.

4.9 Skattemässig justering av bokfört resultat för avskrivning på byggnader och annan fast egendom samt vid restvärdesavskrivning på maskiner och inventarier Avdrag #13.
Dolly billy ray

Kundförlust skattemässigt avdragsgill klimatberäkningar enligt ghg-protokollet
riksbanken inflation historik
fakta jonkoping
luup code vera
paypal for foretag
seminarieboken att skriva presentera och opponera pdf
amazon aktie utdelning

I denna anvisning behandlas avdragsgiltigheten av nedskrivningar av En värdenedgång av en köpt fordran är också skattemässigt sett en 

nat hänsyn till skattemässiga avdragsgilla avskrivningar och investeringar.